CARLES CASES piano SOL

Carles Cases com no l'has sentit mail. SOL, al piano en concert. Properament...