TRAGINER DE JOCS

TOMBS CREATIUS

Tombs Creatius és el Traginers de jocs. Jocs de sempre recreats -amb enginy- de nou.

El traginer de jocs és una proposta de jocs de carrer de fusta, fets artesanalment. A dia d'avui s'han creat i traginat una vuitantena de jocs, alguns dels quals segueixen acompanyant el Traginer de Jocs en la seva ruta pel pais.

Argument:

Amb el TRAGINERDE JOCS una joguina, un joc, no és d'un sol ús i exclusiu per a una solapersona sinó que un joc passa per milers de pobles, per milers de mans i diverteix i interelaciona a milers de persones.

La proposta de jocs és lliure, no està conduida. Cada persona ha de descobrir per ella mateixa el joc i decidir com hi vol jugar.

El TRAGINER DE JOCS compta amb jocs d'habilitat, d'enginy i òptics.