ARTS

50 anys ( en majúscules) de CESC SERRAT

En un país que malda per bastir imprescindibles estructures d’estat fariem bé de no oblidar les baules sensibles que ens han alçat, ens han enriquit, ens han emocionat i ens fan ser aquest país que sentim i pretenem millor i que té en homes-artistes-pallassos com CESC SERRAT un exponent magnific que explica i demostra, amb proves, que la cultura serveix i serveix per a molt.